FRÅGOR & SVAR
Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna vi får, är det så att du har andra frågor eller

mer personifierade frågor är du varmt välkomna att kontakta oss direkt!

Fråga 1

Vad kostar det att få juridisk rådgivning av er?Vår juridiska rådgivning är gratis.

Kontakta oss för mer information kring just din/er specifika situation.

Fråga 2

Vart är ni verksamma?Vi är primärt verksamma i Stockholm med omnjed men har möjlighet att ta oss överallt inom Sveriges gränser.

Fråga 3

Vad menas med funktionshinder och funktionsnedsättning?Idag skiljer man på begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap

hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande.


Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Fråga 4

Vad är skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning?Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.


En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Fråga 5

Kan jag få personlig assistans?Rätten till personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med dina grundläggande behov.

Fråga 6

Vad är en personkrets?Det finns tre stycken så kallade personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Är du osäker på om du kan ha rätt till personlig assistans? Kontakta oss så undersöker vi det tillsammans.

Fråga 7

Kostar det mig något med personlig assistans?Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv och din inkomst eller förmögenhet påverkar inte hur många assistanstimmar du beviljas.

Fråga 8

Hur funkar personlig assistans?Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig. Syftet med personlig assistans är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Fråga 9

Vad gör personliga assistenter?En personlig assistent hjälper dig med det du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra. Dina assistenter hjälper dig dina grundläggande behov som att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med andra personliga behov som träning, fritidsaktiviteter, arbete, hushållsarbete och att umgås med familj och vänner. Du bestämmer vem som ska arbeta som assistent hos dig, vad han eller hon ska göra, samt när och hur det ska göras

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?


Du är alltid välkommen att kontakta oss!Maila oss eller fyll i kontaktformuläret bredvid!

Alexandra

alexandra@rosenhojdomsorg.se

Maria

maria@rosenhojdomsorg.se