TJÄNSTER   Personlig assistansVi utformar och anpassar din assistans enbart efter dina behov och önskemål. Ett bra samarbete sitter i detaljerna och det viktigaste för oss är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.


 • Du och dina behov står i centrum
 • Vi hjälper dig med stöd & utveckling i din egen arbetsledarroll
 • Kontinuerlig uppföljning och snabba anpassningar efter behov   Schemaläggning & RekryteringVi skapar scheman som både är smarta och flexibla där vi tar hänsyn till både arbetstidslagen men även till separata kolletivavtal. Önskar ni hjälp med rekrytering av personal hjälper vi självklart till. 


 • Schemakontroll och rapportering
 • Kundanpassad personalrekrytering
 • Tillgodoser myndigheternas redovisningskrav   TidsrapporteringVi ser till att rätt tider registreras på rätt person och att detta sköts enkelt och effektivt för att du som kund ska få en bra överskådlig inblick i rapporterna. 


 • Registrering av planerade scheman
 • Hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och ev. frånvaro   Juridisk rådgivningAtt förstå lagar och beslut från olika myndigheter är inte alltid det lättaste och det är därför vi erbjuder gratis juridisk rådgivning och stöd till alla våra kunder i varje enskilda personers fall.

Vi hjälper dig i frågor kring:


 • Assistansersättning enligt LSS
 • Sjukpenning, sjukersättning, vårdbidrag och handikappersättning 
 • Rätt till förmåner inom kommunen